Pridemo se predstavit tudi k vam - pokličite nas na 01 280 3 222 ali zahtevajte ponudbo.

Jezikovni tečaji v vašem podjetju

Interni skupinski jezikovni  tečaji v podjetjih so namenjeni treningu poslovnih veščin v tujem jeziku.
Programi so narejeni “po meri” podjetja oz. njegove dejavnosti in zajemajo vse od prezentacij in pogajanj pa do vodenja sestankov in pisanja poročil.
Slušatelji z igro vlog pridobijo jezikovne rutine in vzorce, ki jim omogočajo tekočo komunikacijo v tujem jeziku. 

Ko pouk poteka na vašem podjetju in z vašimi materiali

Učenje poteka v obliki sproščene konverzacije in jezikovnega treninga. Pri tem so zajete vse tipične poslovne teme.
Vsebina:
predstavljanje
predstavitev podjetja in projektov
priprava in vodenje sestankov
poslovna pogajanja
telefonska komunikacija
pisna komunikacija (e-maili, dopisi)
Angleščina
Business Communication
Cambridge BEC Vantage
Business English A2, B1, B2
Effective Presentations
Effective Negotiations
Meetings
Conversation
Networking
Planning
Nemščina
Wirtschaftsdeutsch A1-2
Wirtschaftsdeutsch B1-2
Goethe Zertifikat B1 in B2
Konversations- und Wortschatztrainin 
Drugi jeziki
francoščina,
španščina,
italijanščina,
ruščina,
slovenščina
in 34 drugih jezikov.