Grafični design in priprava za tisk

Profesionalno oblikovanje izdelkov, prospektov in spletnih strani je postalo konkurenčna prednost podjetij.
Naši oblikovalski programi omogočajo uvoz in izvoz vseh grafičnih formatov. Zato boste oblikovanje plačali samo enkrat, ne glede na to v koliko jezikov boste prevajali.
prevajanje, graficni design, priprava za tisk
Podjetja svoje dokumente objavljajo v različnih medijih – v aplikacijah za pametne telefone, v tiskani obliki, na CD-ROMih, na ekranih kontrolnih plošč, na spletu itd.
Zato morajo biti posamezni oblikovalski moduli uporabni na vseh zgoraj navedenih platformah. Tako pri svojem delu uporabljamo različne oblikovalske programe, ki so kompatibilni z naročnikovimi standardi.
Naročnikom to omogoča:
  • učinkovito vodenje redakcijskih procesov;
  • avtomatizira procese tiskanja;
  • poveča hitrost objave aktualnih informacij;
  • daje večjo fleksibilnost;
  • povečuje zadovoljstvo strank.

.

.

.

.

.

.

.