Certifikat Cambridge CAE

[wpseo_breadcrumb]

Program CAE je namenjen vsem, ki angleščino govorijo aktivno, sedaj pa bi radi svoje znanje še izpopolnili oziroma nadgradili.

Priprava na CAE 

Izpit CAE je namenjen tistim, ki angleščino uporabljajo pri svojem delu in študiju. Priznava ga večina angleških ter ameriških univerz in podjetij po svetu. 

 

Vsako leto se na CAE pripravlja okoli 60.000 ljudi v več kot 60 deželah sveta. 

 

Veljavnost certifikata je neomejena.

 

Na izpitu se preverja 5 spretnosti: reading, writing, listening, speaking in use of English.Predznanje – opravljen izpit FCE ali znanje jezika na nivoju FCE. 

 

Priprave lahko potekajo tudi v obliki pouka v paru ali individualnega pouka.

 

Dodatne informacije po telefonu 01 280 3 220.

 

Kandidate prosimo, da rešite spletni test.

 

Trajanje tečaja: 30 ur.

Povezave

AE – Certificate in Advanced English

Cambridge ESOL examinations 

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College