Certifikat CILS

Certifikacijski sistem CILS zajema vseh šest stopenj jezikovno-komunikacijskih veščin, opredeljenih v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike.


Ravni CILS sledijo razvoju jezikovnih kompetenc od nivoja A1 do nivoja C2.

Vsaka stopnja CILS je avtonomna enota, ki določa nivo znanja. Certifikat navaja stopnjo komunikacijske sposobnosti, ki je primerna za posebne družbene, poklicne in študijske okoliščine na posameznem nivoju.

Nivoji znanja

A1 – Prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku in v angleščini se lahko sporazumevate v tipičnih vsakodnevnih situacijah! 

A2 – Sposobni ste komunicirati in aktivneje delovati v vsakdanjih situacijah. 

B1 – Prestopili ste sporazumevalni prag, dosegli ste prvi nivo jezikovne avtonomije.

B2 – Vantage Vaše znanje jezika je zelo dobro, govorite tekoče in brez zavor.

C1 –Vaša angleščina je tekoča in skoraj brezhibna. Spontano in naravno se sporazumevate v vseh govornih situacijah, tudi poslovnih in profesionalnih. 

C2 –Čestitamo – ste na nivoju rojenega govorca, zato je vaša angleščina brezhibna in je tudi rojeni govorci skorajda ne morejo razločiti od svoje.