Albanščina – tečaj albanščine

[wpseo_breadcrumb]
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Albanščina je eden najstarejših evropskih jezikov, skupaj ga govori 8 milijonov ljudi. 

Je jezikovni osamelec, ker v Evropi nima jezikovnih sorodnikov, čeprav je sicer indoevropskega izvora, zato nekateri lingvisti menijo, da se je razvila iz ilirskih jezikov.

Metoda aktivnega učenja vam omogoča hitro učenje albanščine v avtentičnem jezikovnem kontekstu.

Individualni pouk, učenje v paru ali majhna skupina.

Albanščina se je od protoindoevropščine odcepila pred 4.000 leti, zato glavne besede izvirajo direktno iz tega prajezika. Pri pisanju uporabljajo latinico.

Pouk poteka po komunikacijski metodi, kjer sta v ospredju konverzacija in živa raba jezika, za samostojno delo in dostop do medijev pa slušatelji uporabljajo interaktivni portal za e-učenje.

Trajanje: 30 ur (1x tedensko po 3 šolske ure).

Velikost skupine: 3-6 slušateljev, pouk v paru ali individualni pouk.

Začetek tečaja: marec in oktober.

Evidenčna prijava.

Informacije in svetovanje: 01 280 3 222