Islandščina – tečaj islandščine

[wpseo_breadcrumb]
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Islandščina je jezik, ki ga govori nekaj manj kot 300.000 prebivalcev Islandije, ki so jo v 9. stoletju naselili skandinavski naseljenci. 

Večina naseljencev je prišla z zahodne Norveške, nekateri pa tudi iz vikinških naselbin na Škotskem in Irskem, manj je bilo Švedov. Jezik, ki so ga govorili nordijski naseljenci, je postal znan kot stara islandščina.

Metoda aktivnega učenja vam omogoča hitro učenje jezika v avtentičnem jezikovnem kontekstu.

Individualni pouk, učenje v paru ali majhna skupina.

Islandščina je jezik, ki ga govori nekaj manj kot 300.000 prebivalcev Islandije, ki so jo v 9. stoletju naselili skandinavski naseljenci. Večina naseljencev je prišla z zahodne Norveške, nekateri pa tudi iz vikinških naselbin na Škotskem in Irskem, manj je bilo Švedov. Jezik, ki so ga govorili nordijski naseljenci, je postal znan kot stara islandščina.

Islandščina je zelo enoten jezik, ki temelji na neprekinjeni literarni tradiciji, ki traja od 12. stol. naprej in je živela med ljudstvom v obliki sag in zgodovinskih pripovedi imenovanih rímur, ki so jih glasno brali in recitirali na kmetijah, jih razširjali v obliki rokopisov ali pa se jih učili na pamet po vsej deželi.

Fonetični sistem moderne islandščine vsebuje 43 glasov in uporablja nekoliko prirejeno latinsko abecedo.

Je zelo pregiben jezik. Samostalniki, pridevniki in večina zaimkov ima štiri sklone: imenovalnik, tožilnik, dajalnik in rodilnik, tri spole: moški, ženski in srednji.Primer: samostalnik moškega spola hestur, konj, v vseh sklonih: (ednina) hestur – hest – hesti – hests; (množina) hestar – hesta – hestum – hesta. Samostalniki so razdeljeni v mnogo pregibnih skupin.

Pouk poteka po komunikacijski metodi, kjer sta v ospredju konverzacija in živa raba jezika, za samostojno delo in dostop do medijev pa slušatelji uporabljajo interaktivni portal za e-učenje.

Trajanje: 30 ur (1x tedensko po 3 šolske ure).

Velikost skupine: 3-5 slušateljev, pouk v paru ali individualni pouk.

Začetek tečaja: marec in oktober.

Evidenčna prijava.

Informacije in svetovanje: 01 280 3 220.