Poljščina – tečaj poljščine

Domov » Drugi jeziki » Poljščina
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Poljščino govori 46 milijonov ljudi, spada pa v družino zahodno-slovanskih jezikov. 

Nanjo so vplivali še latinščina, nemščina, češčina ter seveda angleščina. Vendar pa je kljub temu za Slovence to lahek jezik, saj je precej podoben slovenščini. 

Metoda aktivnega učenja vam omogoča hitro učenje jezika v avtentičnem jezikovnem kontekstu. Individualni pouk, učenje v paru ali majhna skupina.

Poljščina je relativno težak jezik, saj npr. pozna 5 spolov. Posebnost je tudi besedni red, saj lahko stavek, Ala ima mačka, povemo takole: Ala ma kota, Ala kota ma, Kota ma Ala, Ma Ala kota, Kota Ala ma, Ma kota Ala.

Pouk poteka po komunikacijski metodi, kjer sta v ospredju konverzacija in živa raba jezika, za samostojno delo in dostop do medijev pa slušatelji uporabljajo interaktivni portal za e-učenje.

Trajanje: 30 ur (1x tedensko po 3 šolske ure).

Velikost skupine: 3-5 slušateljev, pouk v paru ali individualni pouk.

Začetek tečaja: marec in oktober.

Evidenčna prijava.

Informacije in svetovanje: 01 280 3 220.