Romunščina – tečaj romunščine

[wpseo_breadcrumb]
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Romunščina spada v skupino romanskih jezikov, govori ga 28 milijonov ljudi. 

Na razvoj romunščine je močno vplivala latinščina, ker pa govorci niso imeli stika z drugimi romanskimi jeziki, je slovnica ostala zelo podobna latinski. Tudi besedišče je latinsko – 75% besed izvira iz latinščine. Pisava: latinica.

Metoda aktivnega učenja vam omogoča hitro učenje jezika v avtentičnem jezikovnem kontekstu.

Individualni pouk, učenje v paru ali majhna skupina.

Začetni tečaj romunščine je namenjen vsem, ki poslujejo z Romunijo ali pa Bukarešto in druge kraje obiščejo kot turisti.

Pouk poteka po komunikacijski metodi, kjer sta v ospredju konverzacija in živa raba jezika, za samostojno delo in dostop do medijev pa slušatelji uporabljajo interaktivni portal za e-učenje.

Trajanje: 30 ur (1x tedensko po 3 šolske ure).

Velikost skupine: 3-5 slušateljev, pouk v paru ali individualni pouk.

Začetek tečaja: marec in oktober.

Evidenčna prijava.

Informacije in svetovanje: 080 10 42.