Ukrajinščina – tečaj ukrajinščine

Domov » Drugi jeziki » Ukrajinščina
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Ukrajinščino govori 26 milijonov ljudi, spada v vzhodno-slovanske jezike in je tesno povezana z ruščino in beloruščino.

V zgodovini so zavojevalci ukrajinščino večkrat prepovedovali, dokončno pa se je uveljavila v sovjetski eri in po osamosvojitvi države. Poleg ruskih besed najdemo tudi veliko poljskih.

Metoda aktivnega učenja vam omogoča hitro učenje jezika v avtentičnem jezikovnem kontekstu. Individualni pouk, učenje v paru ali majhna skupina.

Pouk poteka po komunikacijski metodi, kjer sta v ospredju konverzacija in živa raba jezika, za samostojno delo in dostop do medijev pa slušatelji uporabljajo interaktivni portal za e-učenje.

Trajanje: 30 ur (1x tedensko po 3 šolske ure).

Velikost skupine: 3-5 slušateljev, pouk v paru ali individualni pouk.

Začetek tečaja: marec in oktober.

Evidenčna prijava.

Informacije in svetovanje: 01 280 3 220.