Business English in Pharmaceutical Industry

Program angleške poslovne komunikacije za praktično rabo pri delu.

Cilj programa je slušateljem omogočiti sproščeno poslovno komunikacijo. Temelji na konverzaciji in pridobivanju jezikovnih rutin ter spretnosti za nemoteno komunikacijo. 

Program po meri

Program prilagodimo predznanju in jezikovnim potrebam slušateljev.

Vsebina

Meeting people

On the phone

Working together

Dealing with problems

Processes and operations

On schedule

New ideas

Customer service

Substance discovery

Quality assurance and auditing

Reading for testing in live organisms

Drug safety and regulatory affairs

Production and packaging

 


Drugi specializirani programi

Individualni pouk in program jezikovnega coachinga  za vodilne za nov nivo govora.

Hitro učenje z jezikovnim treningom v interni skupini na podjetju.

 Jezikovne delavnice: mreženje, socialni marketing, prezentacije a la 

Simon Sinek, načelna pogajanja, vodenje timov v angleščini,  učenja brez stresa …

Kontakt

Telefon: 01 280 3 222 Mail: info@panteon.si