Hitro jezikovno testiranje

Želite hitro preveriti znanje kandidatov za zaposlitev? Planirate izvedbo jezikovnih programov in vas zanima predznanje vaših sodelavcev?

Rezultati v 1 uri

Naš jezikovni algoritem bo z 98% natančnostjo razvrstil vaše kandidate. Ocenjuje tako klasične ABC teste kot tudi pisanje.

100 in več testov 

Testiranje poteka na spletu, ocenjevanje pa je prepuščeno algoritmu. Slušatelje rangira glede na znanje struktur in besedišča. 

Testiramo vse veščine

Avtomatsko testiramo slušno in bralno razumevanje ter pisanje. Kandidate, ki se uvrstijo v drugi krog, testiramo še ustno.

Zaključno poročilo 

V zaključnem poročilu so natančni podatki o vsakem kandidatu, razvrščeni pa so po kompetencah, ki jih izberete vi.

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

KAKO DELUJE

POMOČ PRI IZBORU KANDIDATOV

Na razpise za delovna mesta se lahko prijavi tudi dvesto in več kandidatov. Dobro znanje tujih jezikov je običajno izključitveni pogoj. Rekruterji problem večinoma rešujejo s kratkimi intervjuji, ki pa niso vedno zanesljiv pokazatelj znanja, predvsem pa so zelo zamudni.

 

Zato smo razvili serijo hitrih testov, ki omogočajo testiranje 100 in več kandidatov v eni uri. Pri ocenjevanju si pomagamo s posebnim algoritmom, ki po izbranih kriterijih rangira vse kandidate.

 

S testom ocenjujemo tako bralno in slušno razumevanje, kot tudi pisanje ter komunikativne vzorce. Poleg tega pa lahko preizkušamo tudi poznavanje in rabo strokovnega besedišča. Čas, ki je potreben za natančno in objektivno oceno jezikovne kompetence posameznika, pa skrajšamo za 90%. 

Hitro jezikovno testiranje – rezultati v eni uri

S testom ocenjujemo tako bralno in slušno razumevanje, kot tudi pisanje ter komunikativne vzorce ter poznavanje in rabo strokovnega besedišča.

PIŠITE NAM

Imate vprašanje?

Project