Pons

Slovarji Pons so najbolj popularni spletni slovarji v Sloveniji. Uporabljajo jih tako laiki kot tudi profesionalni prevajalci.

PREDNOSTI
SLABOSTI
  1. največ jezikovnih smeri
  2. prevodi slovarskih gesel imajo več pomenov
  3. omogoča dodajanje novih pomenov
  1. veliko reklam
  2. malo primerov rabe iz besedilnega korpusa