Primerjava prevajalnika Pons s prevajalnikom Google

Prevajalnik Pons je del popularnega slovarja Pons. Trenutno omogoča prevajanje v omejeno število jezikov, kvaliteta prevodov pa ni najboljša (glej primerjave spodaj).

Prevajalnik Pons uporablja prevajalnik Bing podjetja Microsoft, ki po kvaliteti prevodov zaostaja za vodilnim Google prevajalnikom.

S tem se postavlja vprašanje, kako uporaben je za vsakdanjo rabo.

Obenem prevaja iz in v slovenščino samo iz nemščine, zato je že v principu manj privlačen od vodilnega prevajalnika.

Kakšna pa je kvaliteta prevodov? Najlaže bo, če se o kvaliteti prevodov prepričajo bralci sami. Za oceno kvalitete smo izbrali 3 krajše tekste, ki smo jih prevajali s pomčjo prevajalnika Pons in prevajalnika Google translate.

Slovar Pons

Slovar Pons je najbolj uporabljan slovar pri nas, saj omogoča prevod besed v in iz največ jezikov. Največ ga uporabljajo dijaki, prav pa pride tudi prevajalcem in vsem, ki želijo v slovenščino prevajati iz naslednjih jezikov:

angleščine

bolgarščine

francoščine

grščine

italijanščine

latinščine

nemščine

nizozemščine

poljščine

portugalščine

ruščine

slovenščine

turščine

španščine

Če pa želite prevajati iz slovenščine v tuj jezik, pa lahko prevajate v:

angleščino

francoščino

italijanščino

nemščino

španščino 

Primerjava 1 – prevod nemščina > slovenščina

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes zusammenhängendes Mittelgebirge und liegt im Südwesten Baden-Württembergs. Er ist die wichtigste Tourismusregion des Bundeslandes und das meistbesuchte Urlaubsziel unter den deutschen Mittelgebirgen.

PONS

Črni gozd je največja in največja sosednjo hribovsko območje Nemčije in leži na jugozahodu Baden-Württemberg.  To je najpomembnejša turistična regija zvezne države in najbolj obiskana počitniška destinacija med nemškimi nizkimi gorami.

Google Translate

Črni gozd je najvišje in največje sosednje nizko gorsko območje v Nemčiji in se nahaja na jugozahodu Baden-Württemberga.

Je najpomembnejša turistična regija v državi in najbolj obiskana počitniška destinacija med nemškimi nizkimi gorami.

Primerjava 2 – prevod slovenščina > nemščina

Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat in Mitteleuropa. Er besteht seit 1990 aus 16 Ländern und ist als freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat verfasst. Die Bundesrepublik Deutschland stellt die jüngste Ausprägung des deutschen Nationalstaates dar. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner und zählt mit durchschnittlich 232 Einwohnern pro km² zu den dicht besiedelten Flächenstaaten.

PONS

Zvezna republika Nemčija je zvezna država v srednji Evropi. Sestavljena je iz 16 držav od leta 1990 in je liberalno-demokratična in socialna država, ki jo ureja vladavina prava. Zvezna republika Nemčija je najnovejša manifestacija nemške države. Nemčija ima 83. 000. 000 prebivalcev in je ena od gosto poseljenih kopenskih držav s povprečno 232 prebivalci na km2.

Google Translate

Zvezna republika Nemčija je zvezna država v Srednji Evropi. Od leta 1990 je sestavljena iz 16 držav in je zapisana kot liberalna, demokratična in socialna ustavna država. Zvezna republika Nemčija je najnovejša oblika nemške nacionalne države, Nemčija ima 83 milijonov prebivalcev in s povprečno 232 prebivalci na km² spada med najbolj naseljene teritorialne države.

Primerjava 3 – prevod nemščina > slovenščina (prevod šale)

Erklärt der Lehrer: „Wörter, die mit ‘un-‘ anfangen bedeuten immer etwas Schlechtes, wie beispielsweise Unfrieden oder unangenehm. Kennt ihr noch ein Beispiel?“ Fritzchen meldet sich und sagt: „Ich kann ein weiteres nennen: ‚Unterricht‘!“

PONS

Pojasnjuje učitelj: "besede, ki se začnejo z”; un-“vedno pomeni nekaj slabega, kot so nemiri ali neprijetne. Ali poznate drug primer? " Fritzchen prihaja v in pravi: "lahko pokličete drugo”; poučevanje "!

Google Translate

Učitelj razloži: “Besede, ki se začnejo z ‘un-‘, vedno pomenijo nekaj slabega, na primer prepir ali neprijetno. Ali poznate drug primer? “Fritzchen odgovori in reče:” Lahko bi poklical še enega: “Lekcije”! “