Tečaj nemščina

A1-2

Nadaljevalni tečaj nemščine je primeren za slušatelje, ki so se nemščine že učili a so večino naučenega pozabili.

Hitro učenje

V tečaju slušatelji osvežijo osnove nemščine in nadgradijo svoje znanje. Tako so se sposobni sporazumeti v tipičnih vsakodnevnih situacijah, obenem pa tudi sami aktivno sodelujejo v nemški konverzaciji, saj poznajo tudi nekatere bolj zapletene rutine in vzorce.

 

Znajo se predstaviti in opisati sebe ter svoj poklic, orientirajo se v nemških mestih in brez večjih težav naročijo hrano ter pijačo ali napišejo mail in krajši poslovni dopis.

Učbenik

Menschen A1 (drugi del).

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College