Domov » Tečaj nemščine B1-1

Tečaj nemščine B1-1

Tečaj nemščine na nivoju B1 je namenjen slušateljem z dobrim predznanjem nemščine.

Hitro učenje

Svoje znanje nemščine slušatelji v tečaju razširijo s sintaktično in semantično bolj zahtevnimi strukturami in frazami. 

 

Komunicirajo tudi v zahtevnejših situacijah in aktivno sodelujejo v diskurzu, tudi kadar so pod časovnim pritiskom.

 

Poudarek programa je na komunikaciji in pridobitvi jezikovnih veščin, ki omogočajo avtonomno in suvereno delovanje v nemško govorečem okolju. 

 

Trenirajo se vse štiri jezikovne spretnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje.

Učbenik

Menschen B1 (prvi del).

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College