Tečaj nemščine B1-2

[wpseo_breadcrumb]

Tečaj nemščine na nivoju B1 je namenjen slušateljem z zelo dobrim predznanjem nemščine.

Hitro učenje

Nivo znanja slušateljem omogoča, da svoje znanje nemščine razširijo s sintaktično in semantično bolj zahtevnimi strukturami in frazami. 

 

Zato lahko komunicirajo tudi v zahtevnejših splošnih in poslovnih situacijah ter aktivno sodelujejo v pogovoru na vseh nivojih, tudi kadar so pod časovnim ali emocionalnim pritiskom kot na primer pri pogajanjih, prezentacijah in vodenju sestankov.

 

Poudarek programa je na komunikaciji in pridobitvi jezikovnih veščin, ki omogočajo avtonomno in suvereno delovanje v nemško govorečem okolju. 

 

Trenirajo se vse štiri jezikovne spretnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje. Slušatelji s končano stopnjo lahko opravljajo Goethe-Zertifikat B1.

Učbenik

Menschen B1 (drugi del).

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Tečaj nemščine B1-2 – vsebina

Lekcija 13: Zaradi tega je prišlo do nesporazuma.

Lekcija 14: Udeležba na lastno odgovornost.

Lekcija 15: Lepo, da ste tukaj.

Lekcija 16: Nič nam ni bilo treba skrbeti.

Lekcija 17: Poglejte! To je pa lepo!

Lekcija 18: Ne mislim veliko na to.

Lekcija 19: Starejši ko sem, več …

Lekcija 20: Drugi se vam bodo zahvalili!

Lekcija 21: Seveda morate prej skrbno vaditi.

Lekcija 22: Demokracija je bila uvedena v Zvezni republiki Nemčiji.

Lekcija 23: Kolesarjenje je popularno.

Lekcija 24: To rešuje več težav hkrati.