Domov » Tečaj nemščine B1-2

Tečaj nemščine B1-2

Tečaj nemščine na nivoju B1 je namenjen slušateljem z zelo dobrim predznanjem nemščine.

Hitro učenje

Nivo znanja slušateljem omogoča, da svoje znanje nemščine razširijo s sintaktično in semantično bolj zahtevnimi strukturami in frazami. 

 

Zato lahko komunicirajo tudi v zahtevnejših splošnih in poslovnih situacijah ter aktivno sodelujejo v pogovoru na vseh nivojih, tudi kadar so pod časovnim ali emocionalnim pritiskom kot na primer pri pogajanjih, prezentacijah in vodenju sestankov.

 

Poudarek programa je na komunikaciji in pridobitvi jezikovnih veščin, ki omogočajo avtonomno in suvereno delovanje v nemško govorečem okolju. 

 

Trenirajo se vse štiri jezikovne spretnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje. Slušatelji s končano stopnjo lahko opravljajo Goethe-Zertifikat B1.

Učbenik

Menschen B1 (drugi del).

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College