Tečaj nemščine B2-1

[wpseo_breadcrumb]

Tečaj nemščine na nivoju B2 je namenjen slušateljem z zelo dobrim predznanjem nemščine in tistim, ki bi radi opravljali Goethe-Zertifikat B2.

Hitro učenje

Nivo znanja slušateljem omogoča, da svoje znanje nemščine izpopolnijo s sintaktično najbolj zahtevnimi strukturami ter redkimi frazami. 

 

Zato lahko komunicirajo tudi v zelo zahtevnih splošnih in poslovnih situacijah ter aktivno sodelujejo v pogovoru na vseh nivojih. 

 

Ker so tega sposobni tudi kadar so pod časovnim ali emocionalnim pritiskom kot na primer pri pogajanjih, prezentacijah in vodenju sestankov, lahko naredijo hitro kariero ali dober posel.

 

Poudarek programa je na komunikaciji in pridobitvi jezikovnih veščin, ki omogočajo avtonomno in suvereno delovanje v nemško govorečem okolju. 

 

Trenirajo se vse štiri jezikovne spretnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje.

Učbenik

Berliner Platz 4 Neu.

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College