Tečaj nemščine B2-2

[wpseo_breadcrumb]

Tečaj nemščine na nivoju B2 je namenjen slušateljem z zelo dobrim predznanjem nemščine. Ob zaključku tečaja lahko opravijo tudi Goethe-Zertifikat B2.

Hitro učenje

Na nivoju B2-2 lahko slušatelji svoje znanje nemščine izpopolnijo s sintaktično najbolj zahtevnimi strukturami ter redkimi frazami že pri vsakem stiku z jezikom. 

 

Na tečaju pa potem te strukture še praktično uporabljajo pri konverzaciji z maternim govorcem. 

 

Zlahka komunicirajo tudi v zelo zahtevnih splošnih in poslovnih situacijah ter aktivno sodelujejo v pogovoru na vseh nivojih. 

 

In ker so tega sposobni tudi kadar so pod časovnim ali emocionalnim pritiskom, imajo ljudje s takim znanjem prednost pri iskanju službe ali dobrega posla.

 

Poudarek programa je na komunikaciji in pridobitvi jezikovnih veščin, ki omogočajo avtonomno in suvereno delovanje v nemško govorečem okolju. 

 

Trenirajo se vse štiri jezikovne spretnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje.

Učbenik

Berliner Platz 4 Neu.

Goethe certifikat - priprave na certifikat - jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College