jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

V TRENDU

Specializirani interni tečaji angleščine na ministrstvih

Interni tečaji tujih jezikov s specializiranim besediščem s področja odgovornosti in delovanja posameznega ministrstva. Program prilagodimo rabi vaše strokovne terminologije v praksi. 

Programske module lahko poljubno kombinirate in prilagodite potrebam vašega ministrstva.


Poslovna komunikacija

Moduli:

Angleška konverzacija – 20ur

Sestanki – 10

Javno nastopanje in predstavitve – 10

Najmanj 6 udeležencev.

Cena: 1.314 EUR/skupina

(6 x 219 EUR)

 

Komunikacija 1 

Moduli: 

Angleška konverzacija – 20 ur

Telefoniranje in pisanje – 10 ur

 

 

Najmanj 6 udeležencev.

Cena: 984 EUR/skupina

(6 x 164 EUR) 

 

Komunikacija 2

Moduli: 

Angleška konverzacija – 20 ur

Sestanki – 10 ur 

 

 

Najmanj 6 udeležencev.

Cena: 984 EUR/skupina

(6 x 164 EUR) 

Komunikacija 3

Moduli: 

Angleška konverzacija – 20 ur

Javno nastopanje in predstavitve – 10 ur 

 

Najmanj 6 udeležencev.

Cena: 984 EUR/skupina

(6 x 164 EUR) 

Angleška konverzacija

Angleška konverzacija – 20 ur.

Urnik: 1x tedensko oz. po dogovoru.

Vsebina: 


Sestanki v angleškem jeziku

Sestanki v angleškem jeziku – 10 ur.

Urnik: 1x tedensko oz. po dogovoru.

Vsebina: 


Telefoniranje in pisanje dopisov v angleškem jeziku

Telefoniranje in pisanje v angleškem jeziku – 10 ur.

Urnik: 1x tedensko oz. po dogovoru.

Vsebina:

 

Javno nastopanje in predstavitve v angleškem jeziku

Javno nastopanje in predstavitve – 10 ur.

Urnik: 1x tedensko oz. po dogovoru.

Vsebina:

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College