Tečaj nemščine – 2024

Tečaji nemščine Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto. Splošna in poslovna nemščina ter specializirani programi in delavnice.

Tečaj nemščine

Nemščina je lahko tudi lahka! Pozabite na slovnico in pravila in začnite govoriti nemško. Če boste poleg tega gledali video ali poslušali in brali, boste nemščino kmalu obvladali.

Učenje nemščine

Konverzacija je najhitrejša pot do znanja tujega jezika. Zato na naših tečajih govorite kar 80% časa. To je čisto drugače kot na klasičnih tečajih.

Poslovna nemščina 

Če govorite nemško, boste sklenili posel ali pa našli sanjsko službo. Izberite tečaj poslovne nemščine ali individualni pouk.

Kontakt

Info 041 269 070

Urnik in cenik 

Uvrstitveni test

info@panteon.si

Hitri konverzacijski tečaji za potovanje, posel in doživetja.

Osvežitev in nadgradnja znanja s poslovno nemščino.

Hitri tečaji nemščine za poslovanje in potovanja.

Tečaji poslovne nemščine za poslovanje z nemškimi trgi.

Tečaj nemščine

Tečaj nemščine je zagotovo najboljša jezikovna investicija za vse, ki poslujete na nemškem trgu ali delate v podjetju v nemški lasti. Pri tečajih nemščine lahko izbirate med učenjem v skupinah in individualnim poukom v živo oziroma prek videokonference. 

Običajno ima tečaj nemščine od 40 do 60 pedagoških ur in poteka enkrat ali dvakrat tedensko po dve ali tri šolske ure. Trajanje tečaja nemščine je odvisno od stopnje, velikosti skupine in vsebine tečaja. Učenje nemščine v skupini ima svoje prednosti, ker se v skupini razvije posebna dinamika, ki vam pomaga pri hitrem učenju nemščine in poslovne nemščine. 

Pri izbiri tečaja morate paziti, da je skupina optimalne velikosti. Po izkušnjah so najboljše skupine med šest in sedem udeleženci. Kadar je skupina prevelika, boste premalo govorili in aktivno sodelovali, če pa je skupina premajhna , boste imeli stalno občutek, da ste pod pritiskom in zato ne boste imeli priložnosti opazovati napak drugih niti svojih lastnih napak. V optimalno veliki skupini boste imeli dovolj časa za govorjenje, obenem pa se boste učili na napakah drugih.

Tečaji nemščine v skupini so danes zelo priljubljeni. Združujejo namreč dve ključni dimenziji. Prva je jezikovna dimenzija, kjer boste spoznali jezikovne strukture, besedišče in komunikacijo ter predvsem veliko govorili. Druga pa je psihosocialno dimenzijo, ki pri učenju tujega jezika deluje kot motivator. Naenkrat boste namreč ugotovili, da znate v nemščini urediti že kup stvari – od tega da naročite hrano v hotelu pa do predstavljanja sebe in svojega dela. Pri učenju vam bo pomagala dinamika v skupini in povratna informacija, ki jo boste dobili od svojih “sošolcev”. Z njimi se boste večkrat pogovarjali o zanimivih temah tudi izven šole, ko boste obiskali bližnji lokal ali pa imeli svoj “stammtisch “.

Ljudje vprašajo tudi

Kako se hitro naučiti nemščine?

Najhitreje se boste naučili nemško, če boste veliko govorili. Govor in pisanje sta tisti jezikovni spretnosti, ki slušateljem delata največ težav. Zato pri nas govorite 80% časa, gledate video in poslušate 10% ter 10% časa pa porabite za branje. Obenem je pomembna tudi vztrajnost – kot popolni začetnik boste za dosego govornega nivoja A2 potrebovali 80 ur, če pa imate nekaj predznanja pa za prehod na višji nivo zadošča 30 ali 60 ur.

Kako poteka tečaj nemščine?

Tečaj nemščine poteka v skupini ali pa individualno.  Preden pridete na tečaj določimo vaš nivo znanja nemščine, da vas lahko umestimo v pravo skupino.  Tečaji nemščine potekajo po komunikativni metodi – od začetka govorite (izključno) v nemškem jeziku. Program vas seznani z živim in govorjenim jezikom, tako da bo vaša nemščina zvenela sodobno in pravilno. Naučeno znanje boste lahko takoj uporabili v službi ali na popotovanju.

Izvajate tečaj nemščine v Ljubljani ? Kaj pa tečaj nemščine v Mariboru ?

Tečaji nemščine potekajo v Ljubljani, tečaj nemščine pa izvajamo še v Mariboru, Kranju, Celju, Kopru ali v Novem mestu. Oglejte si naše lokacije.

Kakšen tečaj nemščine je najbolj ustrezen zame ?

Preden izberete najbolj ustrezen tečaj, naredite spletni uvrstitveni test. Test nemščine bo jasno pokazal v katero stopnjo sodite. Tako boste izbrači pravi tečaj in pri napredovanju ter pogovoru ne boste imeli težav.

Ponujate tudi tečaj nemščine online ?

Na voljo imate tako online tečaje po videokonferenci kot nemške online vaje. Tako vam spreganje glagolov in nepravilni glagoli ne bodo delali preglavic, pa tudi skloni in ostala nemška slovnica .

Mi priporočate tečaj nemščine v tujini?

Tečaj nemščine v tujini je zelo priporočljiv takrat, ko dosežete nivo A2 ali več. Obiščete lahko tečaj nemščine v Avstriji, če pa želite kam dlje, lahko hodite na tečaj nemščine v Nemčiji.

Preden pa odidete na tečaj nemščine v tujino se udeležite individualnega tečaja z rojenim govorcem, kjer boste aktivirali svoj govorni aparat, spoznali nove komunikacijske vzorce in se tako pripravili na učenje novih struktur v nemško govorečem okolju.

tečaji nemščine - jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Poučevanje nemščine

Poučevanje nemščine na vseh nivojih poteka po programu Menschen.

Učenje temelji na konverzaciji in aktivni rabi jezika, zato boste hitro napredovali od začetnih nivojev A1 in A2 na zahtevnejše nivoje B1, B2 in celo C1. 

 

Spletna učilnica, interaktivne vaje in video program nemščine vam zagotavljajo kvalitetno in hitro učenje nemščine.

Začetni tečaj nemščine

Začetni tečaj nemščine (nivo A1) – na tečaju boste spoznali osnove nemščine. Razumeli boste svoje sogovornike in se z njimi pogovarjali v vsakdanjih situcijah.

V nadaljevalnem tečaju (nivo A2) boste svoje znanje sistematično poglobili z novim besediščem, slovničnimi pravili in rabo jezika v zahtevnejših govornih situacijah. Učenje nemščine pa bo postalo užitek in prava zabava.

začetni tečaji nemščine - jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College
tečaji nemščine - poslovna nemščina - jezikovna šola Panteon College

Nadaljevalni tečaj nemščine

Na višjih stopnjah slušatelji svoje znanje nemščine sistematično poglabljajo in ga razširjajo z ustreznim besediščem in slovničnimi pravili.

V ospredju pa je predvsem živa raba jezika v zahtevnejših govornih situacijah. Znali boste argumentirati tudi zapletenejše misli, se pogovarjali o življenju, umetnosti in delu.

Učbeniki: Menschen A2 in B1.

Učbenik Menschen

Za učenje jezikov so še posebej pomembne tri dimenzije:


1. Zgodbe so najboljši način za vzbujanje zanimanja in aktivacijo čustev

2. Spomin deluje s pomočjo mentalnih slik.

3. Ponavljanje pa je še vedno mati učenja.


Učne vsebine vpeljemo s pomočjo “pripovedovanja zgodb”, jih vizualiziramo in podpiramo s slikovnim slovarjem in video vsebinami.

V interakciji in s pomočjo skupinske dinamike pa se te zgodbe pretvorijo v jezikovne spretnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje.


Pri tem spodbujamo jezikovno avtonomijo slušateljev in razvijamo njihove interese. Tako lahko slušatelji izberejo teme, ki jih zanimajo in tudi emocionalno motivirajo, kar je tudi podlaga za nadaljevanje samostojnega učenja na portalu za e-učenje. Obenem uporabljamo tudi različne mnemonične tehnike gradimo na podobnosti med jeziki.


Učno gradivo v učbeniku je predstavljeno po več kanalih in med seboj optimalno povezano. Tako slušatelji jezik razumejo holistično in vidijo tako gozd kot posamezna drevesa v njem. Povedano drugače, dobijo občutek za nemščino in nemški jezik, zato je tudi njihova nemščina sodobna, pravilna in zares nemška.

Multimedija je glavni motivator v času interneta. Učbenik spremljajo video epizode, slušne vaje na spletu, delovni zvezek, ilustracije in obilica interaktivnih vaj in kvizov. Zaradi tega je učenje in poučevanje učinkovitejše.

Poslovna nemščina

Poslovna nemščina je namenjena vsem, ki poslujete z nemško govorečimi partnerji ali pa želite delati v nemških podjetjih.

Temelji na praktičnih sporazumevalnih vzorcih, ki jih lahko takoj uporabite pri poslu. Spoznali boste moderen poslovni jezik, ki ga govorijo vaši poslovni partnerji, pisali boste tudi ponudbe ali poročila, skratka v nemščini boste kot doma.

jezikovni tečaji nemščine - jezikovna šola Panteon College

Tečaj nemščine Ljubljana

Na sedežu šole v Ljubljani semestralno organiziramo tečaje nemščine. Jezikovni tečaji nemščine potekajo na vseh nivojih – od začetnih A1 in A2, prek srednjih B1 in B2, pa do mojstrskih C1 in C2.

Tečaji nemškega jezika pa lahko potekajo tudi na vašem podjetju ali ustanovi. Izvedba tečajev v podjetju ima veliko prednosti. Program nemščine lahko prilagodimo terminologiji dejavnosti, skupine so praviloma manjše in homogene, zato tudi učenje poteka hitreje. Novo znanje lahko udeleženci takoj prenesejo na delovno mesto. Poleg tega lahko slušatelji uporabljajo portal za učenje nemščine tudi za priprave na sestanke, pogajanja, predstavitve in pred odhodom na sejme. Če tečaj poteka v podjetju, se udeležencem ni potrebno voziti na jezikovno šolo, zato prihranijo precej časa.

Tečaj nemščine Maribor 

V Mariboru izvajamo tečaje nemščine samo v podjetjih in ustanovah. Programe tečajev v podjetjih prilagodimo specifičnim govornim situacijam s katerimi se zaposleni srečujejo pri komunikaciji z nemško govorečimi poslovnimi partnerji oziroma na nemškem trgu.

Tečaj nemščine Koper 

V Kopru izvajamo tečaje angleščine v podjetjih ki poslujejo na nemškem trgu. Program nemščine vedno prilagodimo potrebam naročnika. Zato učenje poteka hitro in sproščeno novo znanje pa slušatelji lahko takoj uporabijo tudi pri svojem delu

Tečaj nemščine Kranj 

Tečaji nemščine v Kranju izvajamo v podjetjih in ustanovah, ki imajo stike z nemško govorečimi partnerji. Programi so prilagojeni dejavnosti podjetja in predznanju udeležencev. 

Tečaj nemščine Novo mesto

V Novem mestu  je nemščina manj zastopana,  saj sta v ospredju angleščina in francoščina.  Kljub temu pa je tam segment podjetij ki poslujejo na nemškem trgu, zato so naši tečaji nemščine prilagojeni  specifičnim potrebam podjetji v regiji. Poudarek je tako na splošni poslovni kot nemščini, ki jo uporabljajo v  farmacevtski, avtomobilski industriji ter drugih panogah

Tečaj  nemščine Nova Gorica

Nemščina v Novi Gorici ni prevladujoč jezik. Naši programi nemščine so prilagojeni rabi jezika pri poslovanju, obenem pa dovolj pozornosti posvečajo tudi splošnim temam kot so  – obisk v mestu, nakupovanje, orientacija v prostoru in času ter druge splošne teme.

Tečaj  nemščine Celje 

Tečaji  nemščine so namenjeni vsem podjetjem, ki želijo izboljšati nivo znanja v podjetju. Zato je poudarek programov na funkcionalni rabi jezika pri poslovanju – na komunikaciji v poslovnih situacijah, pisanju krajših poslovnih dopisov (elektronska pošta poročila predstavitve itd.) in mreženju.

Tečaj nemščine Ptuj 

Na Ptuju je nemščina zelo popularna, saj veliko podjetij posluje na nemško govorečem trgu, precej ljudi pa je zaposlenih v Avstriji.  Zato so tečaji prilagojeni podjetjem in slušateljem, ki jezik uporabljajo poslovno nemščino. In take so tudi teme – obisk sejmov, razgovor za službo, poslovna komunikacija in poslovna druženja.

Tečaj nemškega jezika je tako zagotovo najboljša naložba za vse, ki poslujete na nemškem trgu  ali pa delate v nemško govorečih državah. 

tečaji nemščine - jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Certifikati Goethe Instituta

Certifikati Goethe Instituta so priznani po vsem svetu. 

 

Zaupajo jim vsa nemška podjetja in institucije, vam pa zagotavljajo lepo kariero in uporabno znanje nemškega jezika.

Naši profesorji, ki so tudi izpraševalci na izpitih, poznajo vse skrite pasti in težave, zato boste z njihovo pomočjo izpit opravili z odliko.

Priprave na Goethe certifikat

Več o izpitu si lahko preberete na spodnjih povezavah. Lahko pa nas tudi pokličete ali obiščete in svetovali vam bomo kako se najbolje pripraviti na ta preizkus.

Goethe certifikat A1

Goethe certifikat A2

Goethe certifikat B1

Goethe certifikat B2

Goethe certifikat - priprave na certifikat - jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Jezikovna knjigarna

Branje oz. bralno razumevanje je ena od ključnih jezikovnih veščin, ki vam bo pomagala pri učenju nemškega besedišča. Če boste brali zanimivo knjigo, vam ne bo odveč odpreti slovar in pogledati kakšno neznano besedo, ki si jo boste potem tudi zlahka zapomnili.

V naši nemški spletni knjigarni lahko izberete slovarje, priročnike in drugo literaturo po ugodnih cenah.  Redno spremljamo tudi bestseller liste priznanih časopisov – Der Spiegel, Die Zeit in spletnega portala Amazon.de.

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Stopnje tečajev po Evropski lestvici

A1 – Breakthrough Prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku in v nemščini se lahko sporazumevate v tipičnih vsakodnevnih situacijah.  vaše slušno in bralno in še bolj pa pisanje je zelo omejeno vendar kljub uporabi osnovnih slovničnih struktur dovolj dobro da se sporazumevate z nemškimi sogovorniki.

A2 – Waystage Sposobni ste komunicirati v nemščini in aktivneje delovati v vsakdanjih situacijah.    vaša komunikacija v vsakdanjih enostavnih situacijah je bolj sproščena vaše pisanje branje in poslušanje je še vedno omejeno vendar že dovolj dobro  za kvalitetno komunikacijo v teh situacijah

B1 – Treshold Prestopili ste sporazumevalni prag, dosegli ste prvi nivo jezikovne avtonomije. Samostojno govorite v večini govornih situaciji vaše pismo slušno in bralno razumevanje je  dobro, poznate in uporabljate pa tudi vse da je bolj pomembne slovnične strukture.

B2 – Vantage vaše znanje jezika je zelo dobro, govorite tekoče in brez zavor. Svoja stališča lahko suvereno argumentirati vaša komunikacija pa je sproščena in na visokem nivoju.  pri govoru in pisanju uporabljate tudi zahtevnejše slovnične strukture in idiome ki so značilni za rojene govorce.

C1 –Effective operational proficiency  vaša nemščina je tekoča in  skoraj brezhibna. spontano in naravno se sporazumevate v vseh govornih situacijah tudi poslovnih in profesionalnih.  na testu je vaše pisno in ustno znanje nemščine odlično. jezik s pomočjo idiomov in zapletenejših struktur prilagajate potrebam oziroma govorni situaciji.

C2 – Mastery  čestitamo steno nimajo rojenega govorca zato je vaša nemščina brezhibno in je tudi  rojeni govorci skorajda ne morejo razločiti od svoje.

individualni jezikovni tečaji nemščine- jezikovna šola Panteon College

Individualni tečaj nemščine

Poslovnežem priporočamo tečaje poslovne nemščine z rojenim govorcem, individualni pouk ali pouk v paru. Prav tako tečaj poslovne nemščine priporočamo vsem, ki delate v nemških ali avstrijskih podjetjih, saj jo boste potrebovali tako pri vsakdanjem delu kot pri usposabljanju in napredovanju.

Individualni tečaji in individualno učenje  nemščine

Individualni pouk omogoča najhitrejše učenje nemščine. Tečaj je popolnoma prilagojen predznanju in stilu učenja slušatelja in upošteva vse njegove jezikovne potrebe.  običajno so v programu tako splošne kot poslovne teme. Slušatelj s profesorico v kratkih in uporabnih dialogih predela tipične situacije iz vsakdanjega življenja.  To so lahko splošne ali pa poslovne teme ki so prilagojene dejavnosti v katerih posluje slušatelj

Plavati se naučimo tako, da skočimo v vodo.  In tako je tudi z jezikom – če ne boste govorili in pisali, nikoli zares ne boste znali nekega jezika. Učenje nemščine zato poteka po direktni metodi. Od začetka boste govorili skoraj izključno v nemščini.  Tako boste počasi izgradili nemško govorno paradigmo in svoj govorni aparat navadili na nemško izgovorjavo. Ključno pa je, da boste asociativno povezovali tudi besedišče – tudi ko boste ostali brez besed, boste svojo misel spontano poenostavili  svoj in ne boste iskali slovenskih ali angleških izrazov. Jezikoslovne raziskave kažejo, da pri sproščenem govorjenju v tujem jeziku idiome in slovnične strukture priklicujete s pomočjo asociacij znotraj te jezikovne paradigme. 

Individualno poučevanje nemščine  od profesorja zahteva da se prilagodi vašemu predznanju in učnemu stilu obenem pa mora poznati tudi vaše poslovanje oziroma delovne naloge.  učitelj ostaja jezikovni trener ti skupaj z vami in za vas pripravi vaš osebni učni načrt. Ta temelji na komunikaciji in praktični rabi jezika v glavnih poslovnih in  in se obenem posvečajo tudi splošni nemščini.

Nemščina za delo v Nemčiji

Znanje nemščine potrebujejo tudi tisti, ki bodo v nemško govorečih državah opravljali razna obrtniška, svetovalna in druga dela, saj vas bodo poslovni partnerji jemali resno le takrat, ko boste znali svoje storitve predstaviti v pravilni nemščini. Pri nas potekajo tudi tečaji za delo v tujini.

nemščina - delo v tujini - jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Tečaj nemščine cena

Pri izbiri tečaja nemščine je zelo pomembna tudi cena tečaja.

Cene jezikovnih tečajev nemščine v skupini 

Cene tečajev se med različnimi ponudniki zelo razlikujejo. Pri najcenejših ponudnikih za 40-urni tečaj nemščine v skupini odštejete 200 EUR, pri najdražjih pa tudi 800 EUR in več.

Običajne cene jezikovnih tečajev nemščine v skupini so med 400 in 600 EUR.  To je namreč cena ki omogoča kvalitetno izvedbo tečaja. Cena tečaja je namreč odvisna od  kvalitete profesorjev, priprave programa in prave metode učenja nemščine. Pri nas poučujejo izkušeni profesorji  nemški govorci tega jezika to pa vam zagotavlja da bo vaše znanje nemščine odlično in seveda aktualno jezik pa tak kot ga govorijo v nemčiji.

Individualni pouk nemščine – cena

Individualni pouk nemščine je najhitrejši način učenja tujega jezika. Cene individualnega tečaja nemščine so sicer nekoliko višje od cen tečajev v majhnih skupinah, a je tudi znanje, ki ga pridobite na ta način, precej večje kot znanje, ki ga pridobite pri učenju v skupini. Zato je individualni pouk nemščine kraljevska pot do znanja in obenem zagotovilo, da bo vaša nemščina perfektna.