Tečaji tujih jezikov za zaposlene v javni upravi

Panteon College je pogodbeni izvajalec Upravne akademije za individualne tečaje angleščine in specializirane tečaje.

Individualni tečaji angleščine

Create up-to-date designs without writing a single line of code. Build clean, minimalistic websites perfectly fit for any device.

Specializirani interni tečaji angleščine na ministrstvih

No matter if you’ve used a visual page builder before, with Brizy you’ll be a pro the second you start using it. It’s easy with Brizy.

Programi za posamezna ministrstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

Ministrstvo za finance 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

Ministrstvo za infrastrukturo  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

Ministrstvo za javno upravo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kulturo 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za obrambo 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Ministrstvo za pravosodje  

Ministrstvo za zdravje 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

Kako naročiti interni tečaj

Let’s not get technical! Create up-to-date designs without writing a single line of code. Build clean, minimalistic, beautifully crafted websites perfectly fit for any device.

jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Interni jezikovni programi

Za posamezna ministrtstva ali službe lahko orgaiziramo interne tečaje z vsebino prilagojeno delovnim področjem in zadolžitvam ministrtva. 

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za infrastrukturo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za pravosodje 

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za zunanje zadeve

DATABASE ACCESS

INTUITIVE BUILDER

PREMADE items

CODING FREEDOM