Finščina – tečaj finščine

Domov » Drugi jeziki » Finščina
jezikovni tečaji - jezikovna šola Panteon College

Finščina je del ugro-finske jezikovne skupine, ki je v Evropi jezikovno izolirana.

Čeprav bi po geografski legi sodili, da je del skandinavske družine, temu sploh ni tako. Finščina velja za težji jezik, saj si pri učenju ne moremo pomagati z jezikovnimi podobnostmi v besedišču in skladnji.

Metoda aktivnega učenja vam omogoča hitro učenje jezika v avtentičnem jezikovnem kontekstu. Individualni pouk, učenje v paru ali majhna skupina. 

Jezikovni tečaj finščine je namenjen vsem, ki se želijo naučiti osnov finskega jezika, bodisi da poslujejo z Finsko, bodisi da jim je finščina zanimiv jezik ali so ljubitelji njihove kulture. 

Jezikovni tečaj finščine je naravnan izrazito praktično in vam omogoča nemoteno komunikacijo s finskimi partnerji, institucijami in sodelavci. 

Slovnična poglavja so omejena na minimum, poudarek je na konverzaciji in nujnem besednem zakladu.

Pouk poteka po komunikacijski metodi, kjer sta v ospredju konverzacija in živa raba jezika, za samostojno delo in dostop do medijev pa slušatelji uporabljajo interaktivni portal za e-učenje.

Trajanje: 30 ur (1x tedensko po 3 šolske ure).

Velikost skupine: 3-5 slušateljev, pouk v paru ali individualni pouk.

Začetek tečaja: marec in okotober.

Evidenčna prijava.

Informacije in svetovanje: 01 280 3 220.