Tečaj angleščine online

Tečaj angleščine online

Online tečaji angleščine so postali najbolj priljubljena oblika učenja splošne ali poslovne angleščine.

Izbirate lahko med začetnimi, nadaljevalnimi in naprednimi skupinami ter konverzacijo z rojenim govorcem.

Tečaji potekajo v majhnih skupinah (3-4 udeleženci) po Zoom videokonferenci.

Program je prilagojen predznanju in potrebam udeležencev.

Konverzaciji je namenjeno 80% časa, zato udeleženci spregovorijo že na začetnih stopnjah, kasneje pa svoje znanje nadgrajujejo.

Več o jezikovnih tečajih na strani tečaji angleščine.

To je nov odstavek.

To je nov odstavek.

To je nov odstavek.