Prevajalniki

Brezplačni spletni prevajalniki, slovarji in jezikovna orodja (slovenščina, angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina, ruščina in drugi jeziki).

Ko govorimo o prevajalnikih, pravzaprav govorimo o prevajalniku Google Translate, ki je praktično od vsega začetka vodilni spletni prevajalnik. Leta 2016 so uvedli nov NMT prevajalski model, ki ga stalno izpopolnjujejo.

Na drugem mestu je prevajalnik Bing (Microsoft) na platformi Facebook pa razvijajo svoj prevajalnik.

V povezavi s slovarjem Pons pa se uporablja tudi prevajalnik Pons.

Kako deluje spletni prevajalnik?

Spletni prevajalnik je sestavljen iz treh delov – kodirnika, ki vaš tekst “prevede” v vektorsko obliko, dekodrinika, ki te vektorje “preslika” v vektorski prostor ciljnega jezika in funkcija pozornosti, ki pri izboru besed ciljnega jezika “tehta” več možnosti.

Kateri prevajalnik je najboljši?

Najboljši jezikovni model ima za večino jezikov prevajalnik Google translate. Bing lahko preizkusite, če veliko prevajate v Azijske jezike. Na Facebooku pa je prevajalnik integriran v platformo.

Jezikovna orodja

Avtomatski prevajalniki še niso popolni. Tako kot za druge AI aplikacije tudi zanje velja, da delujejo najbolje v povezavi z ljudmi.

Slovarji

Slovarji so še vedno ključnega pomena. Med klasičnim spletnimi slovarji za slovenščino je najboljši Pons.

Korpusni slovarji

Korpusni slovarji so ključni pri prevajanju zahtevnejših tekstov – med prevajalci je priljubljen slovar Linguee.

Pri iskanju konteksta so zelo popularni tudi različni konkoradnčniki, kot je konkordančni niz Gigafida.

Generatorji teksta

Ker vsi prevajalniki temeljijo na jezikovnih modelih, lahko njihove kodirnike uporabljamo za druge namene – npr. parafraziranje.

Kako prevajati s prevajalnikom

Avtomatski prevajalniki delujejo najbolje, če so stavki jasni in jedrnati. Če uporabnik vsaj malo pozna tuje jezik, naj prevod prebere. Če ni prepričan, naj reformulira svoj tekst in ponovi postopek.