HR managerji se večkrat sprašujejo, kako učinkovito je sploh učenje tujih jezikov? Raziskava univerze MIT je na vzorcu 600.000 ljudi z vsega sveta dokazala, da lahko odrasli že po približno enem letu učenja angleščine (150 ur in več) dosežejo 84,5% znanja naravnega govorca, v naslednjih treh letih pa pridobijo še 4%. Tako pridejo nivo B2 in dosežejo nivo aktivne rabe jezika!

Raziskava Stevena Pinkerja s Harvarda in strokovnjakov iz MIT (Massachusetts Institute of Technology), je znanje naravnih in priučenih govorcev merila z aplikacijo Which English. Naravni govorci so se na testu uvrstili med 90 in 100%, zato lahko rezultat nad 90% štejemo za nivo rojenega govorca.

HR managerji se velikokrat sprašujejo kako hitro se lahko zaposleni naučijo poslovne angleščine? Na grafu je prikazana primerjava krivulje učenja, dosežen nivo znanja in število let učenja pri ljudeh brez predznanja, ki so se jezika začeli učiti po svojem dvajsetem letu (modra) in pred tem (pred dvajsetim – zelena, pred desetim – rumena in pred petim – rdeča).

Za podjetja je najbolj zanimiva primerjava med tistimi, ki se jezika učijo po dvajsetem letu in pred dvajsetim letom.

hitro učenje angleščine

Ljudje, ki se tuj jezik začnejo učiti po dvajsetem letu:

 • v prvem letu (150 ur) dosežejo 84,5% nivoja naravnega govorca oz. nivo B1 (sporazumevanje v tipičnih situacijah)
 • v naslednjih dveh letih pridobijo še 3% novega znanja (87,5%)
 • v četrtem letu dosežejo 88,5% znanja rojenega govorca ali nivo B2 (aktivna raba v zapletenih situacijah)

Kako je to mogoče? Odrasli smo dnevno izpostavljeni angleščini in se tako pasivno učimo, obenem pa imamo razdelane strategije učenja in jasno motivacijo za učenje. Ker imamo tudi neko predstavo o tem, kaj je jezik in kako deluje, lahko novo znanje umeščamo v ustaljene obrazce, ki se jih morajo mlajši šele naučiti. Ko pa nam zmanjka jezikovnih trikov, se naše napredovanje v primerjavi z mlajšimi upočasni. Kljub temu pa v 3 letih lahko pridobimo še 4% znanja, kar nas zelo približa aktivni rabi jezika v vseh situacijah. Ta nivo zadošča za tekočo komunikacijo in večina ga obdrži vse življenje.

Strokovnjaki za izobraževanje v podjetjih lahko na tej podlagi natančno načrtujejo interno izobraževanje:

 • če je minimalni standard za poslovno komunikacijo znanje nivo B1, potem je za začetnike primernih 160 ur tečaja v enem letu;
 • za zahtevnejšo komunikacijo potrebujejo slušatelji nivo B2 oz. dodatnih 120 ur pouka
 • in za konec še 60 ur jezikovnega treninga z naravnim govorcem, da bodo dosegli optimalnih 88,5%

Planirajte nemogoče – poslovna angleščina ali drug tuj jezik od 0 do 85% v enem letu!

Izberite programe hitrega učenja za vaše podjetje:

 • individualni jezikovni coaching za vodilne
 • hitro učenje in jezikovni trening v skupini
 • enodnevne angleške in nemške jezikovne delavnice: 
  • WOW prezentacije a la Simon Sinek
  • DA – načelna pogajanja po metodi Harvard
  • Uspešno vodenje timov in sestankov v angleščini
  • English for digital marketing
  • Kako komunicirati na trgih z drugačno poslovno kulturo?
  • in več drugih programov
 • učenje po videokonferenci – Zoom/Teams jezikovni treningi