Erik Brynjolsfon z inštituta MIT je v najnovejši študiji ugotovil , da uporaba strojnega prevajalnika na spletni platformi e-Bay poveča prodajo za 17,5%.

prevajalnik spletnih strani poveča prodajo
Slika 1 – Uvedba strojnega prevajanja je od junija 2014 dalje povečala prodajo v špansko govorečem delu Latinske Amerike. 

Večja prodaja je posledica zmanjšanja stroškov povezanih z iskanjem (čas kupcev je dragocen) in boljše kvalitete nazivov izdelkov v jeziku kupcev (boljša uvrstitev na iskalniku). Pri tem se bolj poveča prodaja diferenciranih in cenejših izdelkov ter izdelkov z daljšim imenom in opisom.

Študija je tako prvi empirični dokaz o vplivu umetne inteligence na povečanje ekonomske učinkovitosti.  Strojni prevodi imen izdelkov in kratki opisi le-teh so bili dovolj dobri, da so se v algoritmu iskalnika uvrstili na višje mesto in prinesli več klikov.

To je tako kot v šali o dveh prijateljih, ki se srečata z medvedom. Ko si prvi od njiju zavezuje vezalke na čevljih, ga drugi vpraša, zakaj to počne, če vendar ve, da je medved vedno hitrejši od človeka. In prvi mu lakonično odgovori, da je dovolj že to, da prehiti njega, saj bo medved …

In nekako tako je s strojnimi prevodi – v iskalnikih ti ne tekmujejo z izkušenimi prevajalci ampak z iskalnim algoritmom.

Je to konec mita o slabih strojnih prevodih? 

Večina ljudi je prepričanih, da strojni prevajalniki niso dovolj dobri za npr. prevod njihove spletne strani.  Pa vendar to morda ni res, saj so prevajalski modeli  vsak dan boljši, še posebej za prevode med velikimi jeziki. Obenem pa so tudi nekateri klišejski teksti kot naročeni za strojno prevajanje, saj prevajalniki najbolj prevajajo prav natančno kodificirane in vsebinsko zamejene tekste ali pa zelo splošne dokumente o uspešnem poslovanju podetja itd.

Kako jezikovne bariere ovirajo poslovanje?  

Jezikovne bariere povečujejo oportunitetni strošek iskanja. Kupec zapravlja čas, saj se ukvarja z iskanjem in prevajanjem, namesto z nakupovanjem in ocenjevanjem ponudb. Ta strošek je še posebej visok pri prevajanju v oddaljene jezikovne skupine. Zato so lahko stroški prevoda v uzbeščino skoraj astronomski, sploh če bi želeli v ta jezik prevajati iz majhnih lokalnih jezikov kot je to npr. slovenščina.

5 razlogov za uvedbo hibridnega prevajanja v vašem podjetju: 

1 – Strojno prevajanje lahko poveča prodajo za 17,5% – eBay je strojno prevajanje izdelkov v prodaji uvedel leta 2014. Tako je povečal količino prodaje za 17,5% in vrednost prodaje za 13,1%.

2 – Bolje se prodajajo diferencirani in cenejši izdelki – študija ugotavlja, da kupimo več diferenciranih izdelkov, kjer izbiramo med več različnimi variantami. Obenem kupimo tudi več poceni izdelkov, s katerimi ne želimo izgubljati časa.  

3 – Poveča se prodaja izdelkov z daljšimi imeni in opisi – ti se prodajajo bolje, če so njihova imena strojno prevedena in jih kupci zato hitreje prepoznajo. 

4 – Tudi neizkušeni kupci kupijo več – na platformi se hitreje znajdejo, saj se gibljejo v znanem jezikovnem okolju, ki olajšuje nakupe. 

5 – Več zadetkov v iskalniku – pravilna imena izdelkov in njihovih opisov pa obenem povečajo tudi število pojavljanj vaših izdelkov v iskalnikih. Hitro in enostavno povečajte prodajo na tujih trgih.  

Glede na to, da se je kvaliteta prevajalnikov od leta 2014 do danes dramatično izboljšala, je nastopil čas hibridnega prevajanja.

Razlika pri strojnem prevodu zgornjega stavka je očitna – primerjava med prevodom iz slovenščine v angleščino z nevronskim prevajalnikom (zgoraj) in prevodom s statističnim modelom na osnovi fraz (spodaj).

Začnite s projektom hibridnega prevajanja tudi v vašem podjetju!