Kako hitro se lahko naučim govoriti slovensko? To je najpogostejše vprašanje, ki nam ga zastavljajo vsi, ki se vpisujejo v tečaj slovenščine.

Znano je, da se lažje naučimo jezika iz iste jezikovne skupine. Zato se slušatelji, ki so rojeni govorci enega od slovanskih jezikov. Kljub temu pa do sedaj ni bilo mogoče jasno določiti kako podobni so si jeziki med seboj.

Sedaj pa so sodelavci Google AI naredili analizo podobnosti oz. transfernega učenja v njihovem prevajalskem modelu, ki prevaja v 103 jezike. 

slovenščina in podobnost med jeziki - Google translate

Model, ki poganja Google translate, deluje na nivoju črk oz. njihovih kombinacij in slovanske jezike natančno loči v skupine. Tako je slovenščina v skupini s hrvaščino in srbščino. Zanimivo pa je, da je blizu tudi češčini in poljščini. Rojeni govorci teh jezikov s slovenščino nimajo težav.

In seveda obratno – tudi mi se bomo hitro naučili govoriti hrvaškosrbsko, češko, poljsko, makedonsko in bolgarsko ter ukrajinsko, rusko in belorusko.